Firmaet

Et ekte familiefirma

Firmaet ble grunnlagt på 1950-tallet av Evert Larsson, og på slutten av 60-tallet gikk sønnene Bo, Roland og Tomas inn i firmaet. Siden 2011 har firmaet blitt drevet av tredje generasjon, søskenbarnene Peter, Mattias, Andreas, Alexander og Pauline samt Alexanders kone Sofie. Siden starten har fokuset hele tiden vært på delproduksjon i sektoren skjærende bearbeiding, fortrinnsvis i mindre og mellomstore serier. Vi legger stor vekt på å overholde leveringstidene. Og innen levering skjer det en nøye produktkontroll.
Kjernen i maskinparken vår består av CNC-styrte verktøymaskiner, hvor det nyeste tilskuddet er Star SR-32JN, en CNC automatisk dreiebenk med 3 meter bar mater. Arentorps Legoindustri sysselsetter i dag 16 personer, og vi arbeider konstant med å tilpasse oss markedets krav. Vi er kvalitetssertifiserte i overensstemmelse med ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015.

Her kan du lese vår politikk
Her kan du laste ned våre ISO-sertifikater


Företagsledning

Pauline Lundgren, VD

Pauline Lundgren

Direktør / Finans / Produksjonsplanlegger

+46 (0)512-782251 pauline@arentorpslego.se

Andreas Larsson

Visedirektør / Kvalitet / Personalansvarlig / Produksjonsleder

+46 (0)512–78 22 54 andreas@arentorpslego.se

Alexander Larsson

IT-ansvarlig / Markedsføring / Produksjonsleder

+46 (0)512–78 22 53 alexander@arentorpslego.se

Mattias Larsson

Kunde salgsansvarlig / Produksjonsleder

+46 (0)512–78 22 55 mattias@arentorpslego.se

Peter Larsson

Teknisk innkjøp / Produksjonsleder

+46 (0)512–78 22 56 peter@arentorpslego.se

Sofie Larsson

Levering / Miljøansvarlig

+46 (0)512–78 22 52 sofie@arentorpslego.se

Historie og virksomhet

Grunnleggeren Evert Larsson jobbet i sine unge dager hos Bröderna Larssons i Arentorp og bodde hos Sven Svensson, der hvor Conny Evertsson med familie bor i dag (senere Hasselplan). I et uthus begynte Evert med dreiing. I 1953 kjøpte han Kittlaremossen 4:1, der firmaet fortsatt ligger, av Karl Movitz. Eiendommen bestod av bolighus, låve og diverse uthus. Til eiendommen hørte dessuten sju tønner land åker, hvor blant annet den nye fotballbanen nå ligger. I ett av uthusene startet Evert et lite verksted der han dreide og reparerte forskjellige ting samtidig som han drev jordbruk med noen melkekyr, høns og griser.

På midten av 50-tallet kom han i kontakt med en ingeniør ved navn Herman Krefting som hadde begynt å framstille trailerkoblinger til lastebiler. Dette ga anledning til et lite påbygg til verkstedet. I 1967 ble det laget et litt større påbygg. Samme år døde Everts kone Tora, bare 52 år gammel. I forbindelse med skiftet gikk sønnene Bo, Roland og Tomas inn i firmaet. Evert Larssons Mekaniska Verkstad ble nå Evert Larsson & Söner Mekaniska Verkstad HB.

Firmaet vokste hele tida med flere og større bestillinger på trailerkoplinger i Vänersborg. Andre produkter ble også fremstilt, for eksempel hydraulikksylindre til AB Hüllert i Nossebro. Man hjalp også til med å bygge om trådtrekkingsmaskiner til Dahréntråd i Jonslund. I 1980 ble det siste påbygget til verkstedet bygd som det ser ut
i dag. Etter ombyggingen var målet å utvide virksomheten med ytterligere kunder, og tilfeldigvis kom det en forespørsel fra Kjellströms Mekaniska i Kvänum om vi kunne overta deres skjærende bearbeiding.

I 1992 ble firmaet rammet av et hardt slag. I den ekstreme lavkonjunkturen som inntraff besluttet VBG-Produkter å sikre all produksjon, og Evert Larsson & Söner Mekaniska Verkstad ble tvunget til å gå konkurs. Dette for i første omgang å bli kvitt kostnadene og forpliktelsene overfor de ansatte.
Ettersom firmaet var et handelsselskap, måtte firmaet siden ta meg seg øvrig gjeld til det nye selskapet som omgående ble startet opp under navnet Arentorps Legoindustri HB. Firmaet ble drevet som et handelsselskap fram til 2007 da det ble omdannet til A/S, og allerede da begynte man å planlegge et generasjonsskifte som ble gjennomført i 2011. I dag har firmaet over 30 ulike tilbakevendende kunder fra flere ulike bransjer rundt om i Sverige.

Arentorps Legoindustri AB har 16 ansatte som jobber skift slik at maskinene går mandag – torsdag 05.00–22.45 samt fredag 05.00–16.00. Firmaet omsetter for cirka 20 millioner, og 2011 var både omsetningsmessig og resultatmessig firmaets beste gjennom tidene.