Maskinparken

Maskinparken vår

Arentorps Legoindustri er et mekanisk verksted med lang erfaring med skjærende bearbeiding. Vi er spesialister på CNC-dreiing og utfører delarbeid i dreiing på opptil Ø = 450 mm og fleroperasjonsarbeid i bearbeidingsområdet lengde 1050 mm, bredde 560 mm, høyde 460 mm med etterbearbeiding. Vi kan også sørge for overflatebehandling samt herding. I maskinparken vår inngår tre fleroperasjonsmaskiner – hvorav en vertikal fullt simultant 5-akslet fleroperasjonsmaskin – og ti CNC-dreiebenker.

Svarvar

Fyraxlig fleroperationssvarv

OKUMA LU400-M

Fireakslet fleroperasjons dreiebenk utstyrt med støtdokk

Stångamatad fleroperationssvarv

OKUMA LB3000EXII-MYW

Fleroperasjons dreiebenk med Y-aksel, motspindel og bar mater

Stångmatad längdsvarv

STAR SR-32JN

CNC sveitsisk dreiebenk med bar mater

Fleroperations fräsmaskiner

Femaxlig flerop

OKUMA MU-400II

Femakslet flerop. med diameter 400 mm

Fyraxlig fleroperation

OKUMA GENOS M560R-V

Fireakslet flerop.

Svarvar Max svarvdiameter Max arbetslängd Spindelborrning
OKUMA LR10-M Fireakslet fleroperasjons dreiebenk med bar mater 150 mm 450 mm 35 mm
OKUMA LB300-M Fleroperasjons dreiebenk 340 mm 500 mm 52 mm
OKUMA LB3000EX-M Robotbetjent fleroperasjons dreiebenk 340 mm 1000 mm 72 mm
OKUMA LB3000EX-M Robotbetjent fleroperasjons dreiebenk 340 mm 500 mm 91 mm
OKUMA LVT300-M Robotbetjent fleroperasjons dreiebenk
OKUMA LU400-M Fireakslet fleroperasjons dreiebenk utstyrt med støtdokk 420 mm 1250 mm 100 mm
OKUMA LB3000EXII-MYW Fleroperasjons dreiebenk med Y-aksel, motspindel og bar mater 340 mm 800 mm 80 mm
OKUMA LB15II-MW Fleroperasjons dreiebenk med motspindel og bar mater 370 mm 800 mm 72 mm
OKUMA LB15II-M Fleroperasjons dreiebenk med bar mater 370 mm 500 mm 50 mm
STAR SR-32JN CNC sveitsisk dreiebenk med bar mater 35 mm 80 mm 35 mm
Fleroperations fräsmaskiner X (L) Y (D) Z (H)
OKUMA MX-46VAE fireakslet flerop. 760 mm 460 mm 460 mm
OKUMA MU-400II Femakslet flerop. med diameter 400 mm 760 mm 460 mm 460 mm
OKUMA GENOS M560R-V Fireakslet flerop. 1050 mm 560 mm 460 mm