​Idag är vi på PTC för vår första Workshop tillsammans med nio andra företag inom samma bransch samt med högskolan väst. 

Där har vi i ett gemensamt projekt gått ihop för att prova ny teknik.

Länk till inlägget på Facebook